U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NÁŘADÍ: koupit nebo vypůjčit?

Kategorie: Dílna | Autor: Tomáš Trapl, FOTO MARTIN MAŠÍN A ARCHIV

Jestliže si uděláme jakousi inventuru svých činností, zjistíme, že četnost používání jednotlivých druhů strojů a nářadí se velmi liší: zatímco vrtačku bereme do ruky bezmála každý víkend, například opalovací pistoli jen občas.

V dílničce na chatě či v chalupě je logické mít jen takové stroje, které používáme opravdu často. Pokud je neustále nepřevážíme do města a zpět, nebo se nechystáme na rekonstrukci či větší opravy, mohlo by nářadí patřit mezi levnější a méně výkonné typy.

Nezbytné stroje do dílny

Záleží samozřejmě na našich zájmech, schopnostech i na skladovacích prostorech. Základní druhy ručního nářadí každý jistě má. Z elektrických patří do dílny každopádně vrtačka pokud možno s regulací otáček (pro šroubování šroubů nebo vrutů s křížovou hlavou), se sadou vrtáků a různými druhy nástavců (vykružovací pila, brusný kotouč na gumovém unašeči, stopková brusná tělíska). Druhým často používaným strojem je elektrická pila: jestliže musíme každoročně připravovat zásobu palivového dřeva, je nejvýhodnější pila řetězová, pro rovné řezy se hodí přenosná okružní (“mafl”), pro řezání kruhových otvorů a křivek pila přímočará. Pila okružní – cirkulárka je sice dražší, ale na přípravu palivového dřeva nejlepší. Do dílny bychom rovněž měli koupit i brusku na dřevo, nejlépe pásovou. Všechny ostatní stroje využijeme jen sporadicky, takže se jejich nákup nevyplácí – z tohoto důvodu je výhodnější na nezbytně nutnou dobu si je vypůjčit v půjčovně.

Jak je to v půjčovnách?

Půjčovny průmyslového zboží najdeme i v poměrně malých městech. Běžně v nich musíme zaplatit poměrně značnou zálohu (též “kauci”) a vykázat se dvěma různými doklady (OP, cestovní pas, řidičský průkaz, někde vyžadují živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku), nebo si s sebou přivést další osobu s doklady. U firem pedantštějších nám bude předložena Smlouva o zapůjčení nářadí, která zpravidla obsahuje tento bod: “V případě poškození nese zákazník plnou odpovědnost za způsobené závady a je povinen nahradit zapůjčiteli náklady na odstranění závady v plné výši.” V některých půjčovnách se také můžeme setkat s poněkud “neortodoxním” přístupem k zákazníkům. Budou-li na vás vyžadovat zálohu v ceně 100 % prodejní ceny výrobku, chtít “do zástavy” váš občanský průkaz či cestovní pas (to dokonce zakazují platné zákony), popř. budou při prvním půjčení chtít originál rodného listu a další průkaz totožnosti nebo do zástavy nějaký cenný předmět, jděte raději jinam. Vybírejte si slušné půjčovny a podle následujícího přehledu cen a záloh posuďte, co je pro vás výhodné.

Kdy je půjčovna výhodná

Jestliže odhadneme počet dnů, kdy budeme používat například míchačku, můžeme zjistit, zda se vyplatí stroj koupit, nebo naopak vypůjčit. Nová omítku domu o půdorysu 15 x 10 m a výšce zdí 3 m odpovídá ploše přibližně 150 m2. Potřebné množství maltové směsi bychom ručně míchali celou dovolenou, proto musíme použít elektrickou míchačku. Jestliže máme k dispozici opravdu pilného zedníka, pak bude práce postupovat tempem asi 3 m2/hodinu, neboli asi 20 m2 za den. Vypočítaných 150 m2 tedy bude trvat zhruba 8 dnů; na tuto dobu stojí vypůjčení míchačky kolem 1000 Kč (podle typu a velikosti požadují půjčovny 120 až 150 Kč/den). Protože nejlevnější míchačku v současné době nepořídíme pod 6490 Kč (typ Probau, pro napětí 230 V, příkon 600 W, Bauhaus), při vypůjčení stroje v půjčovně výrazně ušetříme. Musíme ovšem počítat s tím, že pro míchačku je třeba jet se zálohou 2000 Kč, ale spíš 5000 Kč, a dvěma různými doklady.

NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ

* V půjčovně se nejprve seznámíme s podmínkami (zejména zjistíme, kdo odpovídá za případnou poruchu stroje).

* Než stroj z půjčovny odvezeme, pečlivě jej prohlédneme a vyzkoušíme, zda funguje; dodatečnou reklamaci nám zaručeně neuznají a při nefunkčnosti vraceného stroje budeme muset platit opravu.

* Zkontrolujeme, zda jsou vrtáky, pilové listy a další opotřebitelné části strojů nabroušené a optimálně připravené k práci.

* Nezapomeňte, že kotouče do brusek, vrtáky do pneumatických vrtaček a kladiv a další příslušenství se platí zvlášť.

* Jestliže si budeme půjčovat míchačku, pak nám bude stačit nejmenší; zedník nebude ani stačit nahazovat.

*Některé stroje, s nimiž se pracuje ve vlhku, patří mezi nebezpečné a měl by je před zahájením prací zkontrolovat elektrikář.

* Zjistěte si předem velikost jističe pro zásuvku, ze které budete stroj napájet (většinou stačí 16 A) a typ zásuvky, abyste teprve po jeho přivezení nesháněli vhodnou šňůru a zásuvkovou redukci.

FOTO 1 – Bourací kladivo a horkovzdušná pistole

FOTO 2 – Pokud bude na výběr, zvolte novinku mezi míchačkami – typ BM 125. Je solidní konstrukce, snadno se ovládá a má tichý chod

FOTO 3 – Pohled do regálu velmi dobře zásobené půjčovny v Praze u metra Želivského; dobří stálí zákazníci zde nemusí skládat zálohu

FOTO 4 – Stolní okružní pila

NÁŘADÍ: koupit nebo vypůjčit?