U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Květen v sadu

Kategorie: Zahrada | Autor: Jaroslav Kraus

Housenice pilatky jablečné (Hoplocampa tesudinea) napadají stromy při dokvétání a způsobují červivost plůdků. Poškozují jablka žírem na povrchu, kde vzniká spirálová korková jizva, nebo se prokousávají k jádřinci a plod pak opadává. Chemickým postřikem musíme zasáhnout v době opadu květních korunních plátků, tedy při dokvétání nebo hned po odkvětu. Vhodný je přípravek Zolone 35EC. Na slivoních podobně škodí pilatka švestková a žlutá (Holocampa minuta, H. flava). Housenice způsobují červivost v počátku malých plůdků. Stromy pak často nemají ovoce, protože napadené plůdky po odkvětu totálně opadají. Chemická ochrana je stejná jako u jabloní. Další chorobou, před kterou musíme v květnu chránit ovoce náchylných jabloní a hrušní, je strupovitost jabloní (Ventura inaegualis). Na slupce plodů obou dřevin vznikají černé strupy, které splývají, praskají a mohou hnít. Je-li při odkvětu stromů vlhko, je vhodný okamžitý postřik systémovými fungicidními přípravky Topas 100EC, Saprol new nebo Discus, které potlačují i padlí jabloní. Pokud vlhko pokračuje, musíme postřik po 7 – 14 dnech opakovat. V některých oblastech je rozšířena rez hrušňová (Gymnosporangium sabinae). Jde o dvoubytnou rez, jejímiž hostiteli jsou jalovec čínský a klášterský a sama hrušeň. Zimní výtrusy na jalovcích se sprašují na hrušně zhruba začátkem května. V té době musíme provést druhý chemický postřik (nejlépe ihned po odkvětu). Pokud jsme totiž zvládli první předjarní postřik před květem, a to Oleoekolem s Dithanem, byl to první krok v ochraně proti rzi hrušňové. Při druhém zákroku použijeme buď Baycor 25WP, Polyram WG nebo Saprol new. Tam, kde je choroba silně rozšířena, opakujeme postřik po 14 dnech a další koncem května. V druhé polovině měsíce se mohou na citlivých odrůdách révy vinné objevit bílé povlaky padlí révového (Oidium tuckeri), které napadá listy, dřevo letorostů, soukvětí i hrozny. Ochrana spočívá v chemickém postřiku ihned po jejich výskytu přípravky Beaton 25WP nebo Discus. Začátkem druhého týdne května vyvěšujeme feromonové lapače na obaleče jablečného (Cydia pomonella), který způsobuje červivost jablek. V lapači je kapsle napuštěná vůní samičky; samečkové skončí na lepové vložce lapače. V sadu chemicky ošetřovaném lapač signalizuje vhodnou dobu ošetření. K přímé ochraně třešní a višní před vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi) je vhodné v posledním týdnu května (podle počasí) umístit na všechny koncové větve žlutě zbarvené lepové desky, popř. vizuální lepový křížový lapač.

Květen v sadu