Kotel na tuhá paliva

Ve stacionárním kotli na tuhá paliva ENBRA TP-EKO je možné bez jakýchkoli zásahů do hořáku spalovat jak uhlí, tak i pelety. Je jedním z mála kotlů na českém trhu, který má unikátní pětitahový vertikální výměník zvyšující účinnost kotle. Takto zhotovený výměník se ve srovnání s běžně prodávanými třítahovými horizontálními výměníky daleko méně zanáší, což podstatně snižuje nároky na údržbu. Navzdory tomu, že je to výměník 5tahový a spalinová cesta je delší, kotel není náročný na komínový tah. Kotel vyhovuje nejen požadavkům pro kotlíkové dotace, ale i dotačnímu programu Nová zelená úsporám. Cena je od 68 330 Kč. www.enbra.cz

Kotel na tuhá paliva