U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kamenný koberec

Kategorie: Březen | Autor: Hel

I laik může dláždit rychle a precizně. Umožňuje to valounová dlažba z umělého kamene Carpet Stone, což je tvárnicově dlažební systém s téměř neomezenou skladbou drobných dlažebních prvků. Základní obdélníkové díly o rozměrech přibližně 118 x 60 cm se skládají z jednotlivých kostek s pružným plastovým propojením. Díky pružnosti se dokonale přizpůsobují terénu a po položení na podklad zachovávají stejně široké spáry. Tvary dílů – přímé, vějířové, obloukové či kruhové dlažby lze přestřižením spojovacích drátů dělit a navzájem kombinovat, případně doplnit ukončovacími prvky. Způsob pokládky a čtyři barevná provedení (antracit, červenohnědá, šedá a kůže) umožňují nekonečnou variabilitu zpevňování ploch v zahradě i v interiéru. Dlažba se vyrábí v tloušťkách 2 až 4 cm (podle namáhání dlažeb), se schodovými a ukončovacími prvky pro vnější a vnitřní použití. Málo namáhaná dlažba se ukládá pouze do pískového lože o tloušťce asi 10 cm, silně zatěžovaná dlažba (schody do domu, vjezdy do garáží aj.) na betonovou mazaninu. Nejvhodnější je výplň jemným říčním pískem (zrnitost 1 až 4 mm), po uhutnění např. vodou získá dlažba potřebnou pevnost a stabilitu.

Pracovní postup:

Rozstříháním jednotlivých prvků získáme vyhovující kusy do okrajových výplní.

Dlažbu podle zvolené předlohy pokládáme na podklad s předem osazenými obrubníky.

Spáry se vyplňují pískem a upěchují.

Hel, foto archiv Carpet Stone

Kamenný koberec