U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

K novému zákonu o ovzduší

Kategorie: Právo | Autor: rb

Zákon, který by měl tvrdším způsobem postihovat neekologické spalování odpadů, tedy listí a trávy, a také nekvalitních druhů tuhých paliv s vysokým obsahem síry (nekvalitní hnědé uhlí či uhelné kaly), schválila v polovině února Poslanecká sněmovna. V den naší uzávěrky ještě čekal na podpis prezidenta. Nová právní úprava dává obcím možnost vyhláškou stanovit pravidla s tím, že by znečišťování ovzduší měli platit – formou pokut – sami jeho původci.

K novému zákonu o ovzduší