U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ČISTÍRNY SKUTEČNĚ FUNGUJÍ

Kategorie: Stavba | Autor: Zdeňka a Pavel Žákovi

PŘÍRODNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD III.

Umělé mokřady jsou v mnoha zemích považovány za jeden z vhodných způsobů čištění odpadních vod pro obydlí v hornatých a venkovských oblastech s vysokou variabilitou provozu, denního množství odpadních vod a organického zatížení, tam, kde není možné nebo je velmi obtížné napojení na kanalizační síť (jednotlivé domy, samoty, lovecké a víkendové chaty a chalupy, hájenky ap.). Mnohé z nich jsou v provozu jen několik dnů, týdnů nebo měsíců v roce – v létě nebo i v zimě. Nebývají trvale udržovány, na některých místech není k dispozici elektřina, nebo jenom omezeně.

Zkušenosti ze světa

Vegetační čištění odpadních vod pro rodinné domy je běžné např. v USA, kde se asi čtvrtina obydlí nachází v oblastech bez kanalizace. Malé přírodní čistírny s podpovrchovým tokem, umístěné za septik, jsou hojně využívány např. ve státě Kentucky (je jich známo přes 1000), v Luisianě a Arkansasu (40 až 50), mnoho je jich ve státech Ohio, Tennessee, Texas a západní Viržinie. Jejich velikost se většinou pohybuje mezi 20 – 40 m2. Velké zkušenosti s budováním domovních přírodních čistíren mají v Německu. Řada firem je buduje na objednávku. V nabídkových letácích uvádějí hlavní přednosti těchto systémů: energetickou nenáročnost, dlouhou životnost (více než 20 let), možnost zpracování a využití kalů na místě, minimální nároky na údržbu, žádný zápach, okamžitou účinnost i v zimě a optimální čištění odpadní vody až na 90 %. Náklady na vybudování těchto čistíren v Německu se v roce 1995 pohybovaly mezi 12 až 20 tisíci DM (při svépomocných pracích méně). Majitelé bývalé zemědělské usedlosti s pěti obyvateli v Bavorsku si nechali v roce 1986 postavit na zakázku čistírnu za 10 tisíc DM, která velmi dobře zapadá do zahrady (obr. 1). Odpadní vody se sbírají do septiku, z něhož odtékají samospádem do kořenové čistírny ve svahu, osázené bažinnými rostlinami; vyčištěný odtok zavlažuje louku. V Rakousku jsou přírodní čistírny odpadních vod hojně využívány i pro větší horské rekreační chaty. Kořenová čistírna pro zemědělskou usedlost poblíž Steyeru čistí od-padní vody od osmi trvale bydlících obyvatel. Surová odpadní voda teče do usazovací nádrže o velikosti 3 m3, z níž je čerpána na kořenové pole, osázené rákosem (Phragmites australis). Plocha na 1 obyvatele je 5 m2, hloubka 80 cm. Vyčištěná voda se vypouští do blízkého potoka. Přírodní čištění odpadních vod se úspěšně využívá také u chat se sezonním provozem v rakouských Alpách. Příkladem je horská chata Priel-schutzhaus (1420 m n. m., Totes Gebirge), Neue Magdeburger Hütte (1633 m n. m., Karvendelgebirge) nebo Ignaz Mattis Hütte (1986 m n. m., Schladminger Tauern). Pro snížení množství odpadních vod z jednotlivých domů je v evropských státech propagováno budování tak zvaných “kompostovacích záchodů”. Pro likvidaci odpadu pak stačí jen menší vegetační kořenová čistírna v zahradě. Přírodní čistírnu skleníkového typu přímo v domě ověřili úspěšně ve Švédsku. Na obrázku č. 2 je vidět kaskádový nátok do přírodní čistírny odpadních vod ze sezonního hotelu Tigh Mor Trossachs u jezera Achray ve Skotsku, jenž má kapacitu až 500 ubytovaných osob. Systém čištění vod sestává ze série rybníčků spojených rákosovými poli, na konci je zemní filtr. V noci se voda recirkuluje a provzdušňuje čerpáním přes kaskádu. Ve Švýcarsku je v provozu asi 80 kořenových čistíren. Modelové řešení pro pět obyvatel Centra Aplikované ekologie Schattweid kombinuje čištění fekálií v kompostovacích záchodech s umělým mokřadem pro tekuté odpady. Odpadní voda je čištěna v dvoukomorovém septiku, za kterým následuje podzemní pískový filtr s vertikálním průtokem a kořenová čistírna s horizontálním průtokem. Velmi dobře pracující malá přírodní čistírna odpadních vod pro domek s 2 – 3 obyvateli je již řadu let v provozu v Petit Hoursinne v Erezée v Belgii. Za septikem je zařazen stupeň s volnou vodní hladinou, za ním dvoustupňový mokřad s bažinnými rostlinami a záhon osázený dřevinami. Na konci je okrasný rybníček. Podobné přírodní čističky jsou úspěšně provozovány v Anglii, v Dánsku, Norsku, Švédsku i jinde.

Fungují i u nás

Několik dobře fungujících přírodních čistíren odpadních vod jsme navštívili i v naší republice. Jejich majitelé (provozovatelé) byli s funkcí, nenáročnou údržbou i pořizovací cenou těchto čistíren spokojeni. Řadu let provozujeme vegetační čištění odpadních vod u malé rekreační chaty se sezonním provozem u Blanska. Za tříkomorovým septikem, na který je napojena koupelna a splachovací WC, je umístěn malý umělý mokřad osázený rákosem a bažinnými rostlinami (chrastice rákosovitá, kosatec žlutý aj.). Kořenové políčko je doplněno dvěma dočišťovacími rybníčky s plovoucími rostlinami (vodní hyacint, babelka řezanovitá), a také s plovoucími ostrůvky s bažinnými rostlinami. Kořenová čistírna i dočišťovací nádrže ve svahu jsou napájeny odpadní vodou samospádem. Obývají-li chatu 2 až 4 lidé, voda se díky rostlinám odpaří již v umělém mokřadu. Další přírodní čistírna se nachází u rekreační chaty pro 4 obyvatele v Kořenově – Polubném, v nadmořské výšce 700 m (obr. 3). Skládá se z biologického septiku a umělého mokřadu s plochou 25 m2 a porostem chrastice rákosovité. Projektovala ji firma HUDEC-IPČS v roce 1997 a je dobře funkční i dnes. V Blatcích v CHKO Kokořínsko je čistírna u rekreačního domku, obývaného 2 až 4 obyvateli (obr. 4). Projekt i stavba jsou dílem Petra Hrnčíře a jeho firmy EKOS Hrnčíř v Žitenici u Litoměřic. Jde o tříkomorový septik a umělý mokřad o velikosti 20 m2, osázený rákosem. Vyčištěnou vodou se zavlažuje zahrada. Další pěkná čistírna pro domek se čtyřmi obyvateli v Bohuslavi u Hrubé Skály (obr. 5) byla realizovaná svépomocí podle projektu ing. Zdeňka Hudce. Skládá se z biologického septiku a umělého mokřadu o velikosti 25 m2 s porostem různých mokřadních rostlin z okolí. V České republice byla v posledních letech vybudována celá řada podobných čistíren. Dobře vyprojektované, správně realizované a provozované přírodní čističky u nás i ve světě dokazují přednosti této přírodě blízké technologie.

Foto – Tato přírodní čistírna v Bavorsku velmi dobře zapadá do zahrady

Foto – I v chatě v Kořenově – Polubném čistí odpadní vody příroda

Foto – Umělý mokřad v Blatcích v CHKO Kokořínsko

Foto – Kaskády přírodní čistírny odpadních vod z hotelu Tigh Mor Trossachs ve Skotsku

Foto – Čistírna v Bohuslavi u Hrubé Skály

ČISTÍRNY SKUTEČNĚ FUNGUJÍ