Teplé zdi proti plísni

Vlhké zdi nejsou pro nikoho velkou neznámou. Stačí špatná izolace domu, studené venkovní zdi nebo příliš vysoká relativní vlhkost vzduchu kvůli nedostatečnému větrání. Nebezpečným problémem  začnou být vlhké zdi v momentě, kdy se objeví plíseň. Tomuto riziku se v prostředí, kde hrozí, vyhnout instalací stěnového topení.

 

Fonterra Side 12 Clip optimalizuje pomocí podomítkových potrubních rozvodů klima v místnosti

 

Stěnové topení funguje podobně jako hypokaustní topení v antice. Tehdy byl horký vzduch veden dutými cihlami a při tom zahříval zdi. Dnes jsou k dispozici systémy, které jsou flexibilní a především se dají rychle a čistě namontovat. Jsou vhodné pro jak pro masivní zdi, tak třeba i pro hrázděné zdivo. U novostaveb bývají součástí projektu, dají se ale instalovat i dodatečně v již stojících domech.

 

Sálavé teplo je mnohem příjemnější než konvekční teplo vyzařované topnými tělesy, navíc umožňuje zvolit nižší teplotu místnosti

Úspora energie
Plošné topení, ke kterému patří i topení stěnové, má dvě nesporné výhody. Jednak pracuje s výrazně nižšími vstupními teplotami, čili šetří značně energii. Dále vytváří sálavé teplo, tedy teplo, které je  v porovnání s konvekčním teplem produkovaným topnými tělesy vnímáno jako výrazně příjemnější.
Stěnové topení je kromě toho účinné v boji s problémem, který se objevil teprve nedávno v souvislosti s dokonale těsnícími izolacemi. Vytápění pomáhá zabránit obávané tvorbě plísní v chladných rozích místností nebo kolem ostění oken. Na teplých, suchých zdech se totiž plíseň nechce a ani nemůže usadit.

 

Systém Fonterra Side montovaný zasucha nabízí několik velikostí desek pro jednoduchou montáž na stěnu nebo ostění

Rychlá a čistá montáž
Stěnové topení existuje v různých provedeních. Například Viega nabízí pro renovaci systém Fonterra Side 12 Clip (distribuce převážně prostřednictvím vlastní prodejní sítě). Jde o prefabrikované systémové prvky s již integrovanými topnými trubkami. Tyto prvky se jednoduše nainstalují na nosnou konstrukci. Lze je jednoduše, jen s pomocí maloplošné regulační stanice, napojit na původní rozvod vody k topným tělesům.
Systém se flexibilně přizpůsobí stavebním dispozicím a dá se kombinovat s podlahovým topením. Jednoduchá je i dodatečná izolace zdi. Stačí na spodní konstrukci stěnového topení přilepit difúzně otevřenou vrstvu, například z dřevovláknitých desek. Kombinace stěnového topení a difúzně otevřené izolace způsobuje pozitivní posunutí rosného bodu a může dokonce vysoušet zdi.

TEXT: REDAKCE
FOTO: VIEGA

Teplé zdi proti plísni