Region

 • Třešňový Újezdec

  Oblast Lhenicka v Pošumaví má příznivé klima pro pěstování ovoce, především třešní. Tato tradice trvá již po celá staletí a třešně se tak dostaly i do názvu malé vsi nedaleko Lhenic. Třešňový Újezdec se od středověku, kdy byl založen, jmenovalcelý článek

 • Smrkovice

  Leží při jižním okraji Písku, stranou frekventovaných cest. Snad proto se ve Smrkovicích uchovalo mnoho hodnotných staveb lidové architektury. Jihočeské Smrkovice jsou od roku 1995 vesnickou památkovou zónou. Polohu této osady, správně spadající pod město Písek, si nejlépe uvědomíte, vydáte-licelý článek

 • Na Kochánově

  Rozlehlá oblast Šumavy láká nejen unikátní přírodou, ale také zachovalou „historickou kulturní krajinou“. Její součástí jsou i lidská sídla včetně lidové architektury. Dnes navštívíme oblast v rámci Šumavy poměrně málo známou, avšak s mimořádně dobře dochovaným krajinným rázem – přírodnícelý článek

 • Bavorovice

  Bavorovice jsou typickou jihočeskou vesnicí s řadou zachovalých statků. Leží v rovinaté krajině, nazývané Hlubocká blata, kde se střídají louky s mokřinami, rybníky a vodními kanály. Asi v polovině vzdálenosti mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi se nachází obeccelý článek

 • Anketa Strom roku 2014

  Máte chuť udělat něco pro stromy ve svém okolí? Chcete je zviditelnit, vysadit nové, získat pro ně odborné ošetření?   Uvítejte jaro procházkou ke svému oblíbenému stromu, vyfoťte ho a spolu s příběhem do 30. dubna 2014 navrhněte do ankety ocelý článek

 • Lipnice

  Ves Lipnice na Plzeňsku má okrouhlý půdorys s návsí dokola obklopenou domy. Tím se řadí mezi tzv. okrouhlice a patří k nejzachovalejším příkladům tohoto urbanistického řešení v Čechách. Nejlépe je okrouhlý tvar půdorysu Lipnice vidět z leteckého snímku. Fotografie zcelý článek

 • Kraj podstávkových domů

  Dnes otevíráme nový seriál, věnovaný regionům lidové architektury. Pokud jde o její místní formy, je Česká republika územím mimořádně pestrým. Představíme vám vždy jeden ucelený region a jeho charakteristické znaky. Na pestrosti forem lidové architektury, která je evropským unikátem, mělocelý článek

 • Dobevské dvojdomky

  Vesnice Dobev leží na cestě z Písku do Strakonic. V její mladší části, tzv. Nové Dobevi, se po obou stranách silnice naskýtá pohled na ojedinělý soubor dvojdomků. Obec sestává ze dvou plynně navazujících částí – Staré a Nové Dobevi. Vecelý článek

 • Únorové akce na hradech, zámcích a jiných památkách

  Na všech objektech ve správě NPÚ probíhá v zimě generální úklid, údržbářské práce, pracuje se na restaurování mobiliáře, tvoří se koncepce pro návštěvnickou sezónu 2014. I přesto mají vybrané objekty otevřeno, popřípadě jsou umožněny prohlídky pro předem objednané skupiny. Kromě pravidelnýchcelý článek

 • Lensedly

  Ve středočeských Lensedlech se dodnes zachovala mimořádně malebná náves s několika významnými roubenými i zděnými stavbami lidové architektury. Přibližně 35 kilometrů jihovýchodně od Prahy, na pravém břehu řeky Sázavy v sevření potoků Mnichovky a Vejborky se nalézá velmi členité kopcovitécelý článek