Region

 • Rabštejn nad Střelou

  Nad meandry říčky Střely, s majestátní horou Vladařem v dohledu, ve stínu kláštera a zámku se k sobě tisknou domky městečka Rabštejna nad Střelou. Kroniky se prvně zmiňují o hradu Rabštejnu, ležícím severozápadně od Plas v Žihelské pahorkatině, už vcelý článek

 • Za lidovou architekturou Horňácka

  Jednou z našich nejvýraznějších oblastí s živým folklorem, nářečím, krojem i zvyky je Slovácko. Lidová architektura tu má své nezaměnitelné kouzlo. Říká se mu Slovácko, Moravské Slovensko nebo Moravské Slovácko. Tradičně se dělí na řadu menších částí – etnografové jimcelý článek

 • Chalupy na Hané

  Ve východním cípu Hané, mezi Kroměříží, Holešovem a poutním místem Hostýnem na obzoru, stranou rušných silnic stojí obec Rymice s udržovanými lidovými stavbami. První zmínka o Rymicích se datuje rokem 1353. Ves ale vznikla dříve, leží totiž ve starém sídelnímcelý článek

 • Kleštěnice

  Víska Kleštěnice na Berounsku má pouhých 25 domků roztroušených kolem jediné silnice dlouhé téměř kilometr. Tato rozvolněná zástavba však tvoří hodnotný soubor podbrdské roubené lidové architektury. Roubenky v Kleštěnici se choulí pod zalesněným vrchem Hlava nad údolím Jalového potoka. Většinoucelý článek

 • Zalužany

  Obec Zalužany leží na rozhraní středních a jižních Čech v mírně zvlněné, převážně zemědělské krajině. Přibližně 4 km na východ se nalézá vodní nádrž Orlík na Vltavě, prvním větším městem je 20 km na sever Příbram. Zalužany jsou obcí návesníhocelý článek

 • Stárkov

  Počátek Stárkova se datuje k roku 1250, kdy byla na lesnatém vrchu v západní části broumovského výběžku postavena dřevěná tvrz. Zhruba tři sta let nato, v roce 1573, byl vzkvétající Stárkov povýšen na město. Jedno z nejmenších měst Česka jecelý článek

 • Na východ od Klínovce

  Krušné hory patří mezi naše neprávem opomíjená horstva. Jistě v tom sehrála roli ekologická katastrofa v uplynulých desetiletích, kdy podstatná část lesů zanikla. Dnes se však již naštěstí situace obrátila. Před časem jsme se věnovali oblasti jihozápadního Krušnohoří, tedy Karlovarsku,celý článek

 • Smrkovice

  Leží při jižním okraji Písku, stranou frekventovaných cest. Snad proto se ve Smrkovicích uchovalo mnoho hodnotných staveb lidové architektury. Jihočeské Smrkovice jsou od roku 1995 vesnickou památkovou zónou. Polohu této osady, správně spadající pod město Písek, si nejlépe uvědomíte, vydáte-licelý článek

 • Na Kochánově

  Rozlehlá oblast Šumavy láká nejen unikátní přírodou, ale také zachovalou „historickou kulturní krajinou“. Její součástí jsou i lidská sídla včetně lidové architektury. Dnes navštívíme oblast v rámci Šumavy poměrně málo známou, avšak s mimořádně dobře dochovaným krajinným rázem – přírodnícelý článek

 • Bavorovice

  Bavorovice jsou typickou jihočeskou vesnicí s řadou zachovalých statků. Leží v rovinaté krajině, nazývané Hlubocká blata, kde se střídají louky s mokřinami, rybníky a vodními kanály. Asi v polovině vzdálenosti mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi se nachází obeccelý článek