Region

 • Zalužany

  Obec Zalužany leží na rozhraní středních a jižních Čech v mírně zvlněné, převážně zemědělské krajině. Přibližně 4 km na východ se nalézá vodní nádrž Orlík na Vltavě, prvním větším městem je 20 km na sever Příbram. Zalužany jsou obcí návesníhocelý článek

 • Stárkov

  Počátek Stárkova se datuje k roku 1250, kdy byla na lesnatém vrchu v západní části broumovského výběžku postavena dřevěná tvrz. Zhruba tři sta let nato, v roce 1573, byl vzkvétající Stárkov povýšen na město. Jedno z nejmenších měst Česka jecelý článek

 • Na východ od Klínovce

  Krušné hory patří mezi naše neprávem opomíjená horstva. Jistě v tom sehrála roli ekologická katastrofa v uplynulých desetiletích, kdy podstatná část lesů zanikla. Dnes se však již naštěstí situace obrátila. Před časem jsme se věnovali oblasti jihozápadního Krušnohoří, tedy Karlovarsku,celý článek

 • Třešňový Újezdec

  Oblast Lhenicka v Pošumaví má příznivé klima pro pěstování ovoce, především třešní. Tato tradice trvá již po celá staletí a třešně se tak dostaly i do názvu malé vsi nedaleko Lhenic. Třešňový Újezdec se od středověku, kdy byl založen, jmenovalcelý článek

 • Smrkovice

  Leží při jižním okraji Písku, stranou frekventovaných cest. Snad proto se ve Smrkovicích uchovalo mnoho hodnotných staveb lidové architektury. Jihočeské Smrkovice jsou od roku 1995 vesnickou památkovou zónou. Polohu této osady, správně spadající pod město Písek, si nejlépe uvědomíte, vydáte-licelý článek

 • Na Kochánově

  Rozlehlá oblast Šumavy láká nejen unikátní přírodou, ale také zachovalou „historickou kulturní krajinou“. Její součástí jsou i lidská sídla včetně lidové architektury. Dnes navštívíme oblast v rámci Šumavy poměrně málo známou, avšak s mimořádně dobře dochovaným krajinným rázem – přírodnícelý článek

 • Bavorovice

  Bavorovice jsou typickou jihočeskou vesnicí s řadou zachovalých statků. Leží v rovinaté krajině, nazývané Hlubocká blata, kde se střídají louky s mokřinami, rybníky a vodními kanály. Asi v polovině vzdálenosti mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi se nachází obeccelý článek

 • Anketa Strom roku 2014

  Máte chuť udělat něco pro stromy ve svém okolí? Chcete je zviditelnit, vysadit nové, získat pro ně odborné ošetření?   Uvítejte jaro procházkou ke svému oblíbenému stromu, vyfoťte ho a spolu s příběhem do 30. dubna 2014 navrhněte do ankety ocelý článek

 • Lipnice

  Ves Lipnice na Plzeňsku má okrouhlý půdorys s návsí dokola obklopenou domy. Tím se řadí mezi tzv. okrouhlice a patří k nejzachovalejším příkladům tohoto urbanistického řešení v Čechách. Nejlépe je okrouhlý tvar půdorysu Lipnice vidět z leteckého snímku. Fotografie zcelý článek

 • Kraj podstávkových domů

  Dnes otevíráme nový seriál, věnovaný regionům lidové architektury. Pokud jde o její místní formy, je Česká republika územím mimořádně pestrým. Představíme vám vždy jeden ucelený region a jeho charakteristické znaky. Na pestrosti forem lidové architektury, která je evropským unikátem, mělocelý článek