Region

 • Neveklovice

  Na hranici Středočeského a Libereckého kraje v mírně zvlněné krajině se nachází obec, kde je k vidění řada malebných roubených chalup typických pro Pojizeří a Českolipsko. Neveklovice leží na táhlém hřbetu mezi údolím potoka Zábrdky a údolím Malé Mohelky vcelý článek

 • Hliněné Vyškovsko

  Severovýchodně od Brna se prostírá oblast tzv. Vyškovské brány, jejíž osou je říčka Haná. Najdeme tu svébytnou architekturu domů se žudry. Jen málokdo tuší, že v blízkosti dálnice z Brna na Olomouc mezi nenápadnými bezlesými vršky v trojúhelníku mezi městycelý článek

 • Krásný Buk

  Jde o jednu z osmi osad patřících k městu Krásná Lípa, které leží na horním toku říčky Křinice asi pět kilometrů západně od Rumburku. Stejně jako v Dlouhém Dole, Kyjově, Kamenné Horce, Helech, Sněžné, Vlčí Hoře a Zahradách, což jsoucelý článek

 • Kamenité Sedlčansko

  Sedlčansko leží v samém srdci Čech, přesto je krajem jakoby odlehlým. A uchovalo se zde několik staveb pozdně gotické a renesanční lidové architektury. Zvlněná kotlina, na jihu lemovaná hradbou zalesněných vrchů, je ozdobena zrcadly rybníků. Ale především je to krajcelý článek

 • V údolí Vsetínské Bečvy

  Východní hranici naší republiky tvoří členitá soustava pohoří Beskyd. Geologové je řadí do Karpat. Podobné je to i z etnografického hlediska – osídlení Beskyd náleží k oblasti tzv. karpatského domu. Povodí Vsetínské Bečvy ležící východně od Vsetína tvoří dlouhé, rovnécelý článek

 • Evropský strom roku

  V neděli 1. února již po páté v řadě začíná internetové hlasování o Evropský strom roku. O mezinárodní titul bude spolu s dalšími třinácti stromy bojovat také opatovická borovice, která v soutěži zastupuje Českou republiku.     Dvě stě padesát let starácelý článek

 • Libědice – perla severozápadních Čech

  Libědice leží skoro uprostřed trojúhelníku měst Kadaň, Žatec a Podbořany. Mezi obdivovateli lidové architektury nejsou příliš známé. Přesto bychom je mohli nazvat perlou lidové architektury. Okres Chomutov, kam obec spadá, nepatří mezi oblíbené cíle turistů. Neprávem. V pásu na jihcelý článek

 • Klucké Chvalovice

  Větší ucelené soubory lidové architektury se v oblasti mezi Kutnou Horou v Polabí a řekou Sázavou téměř nevyskytují. Jednou z mála vesnic, kde ještě najdeme modernizacemi nenarušené starší domy, jsou Klucké Chvalovice. Klucké Chvalovice leží na hranicích Středočeského kraje acelý článek

 • Kolem Zemské brány

  Dnešní putování za lidovou architekturou nás zavede do oblasti na samé hranici České republiky a Polska, do východní části Orlických hor. V minulosti byla hranice zemí Koruny české trochu posunutá: bývalé Kladské hrabství za Orlickými horami bylo až do rokucelý článek

 • Olešno

  Obec Olešno leží v centru Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Mistři tesaři sroubili její dnešní krásu na přelomu 18. a 19. století, ale osídlení zde je mnohem starší. Členitý terén rozděluje obec do několika prostorově samostatných částí. Jádro s nepravidelnou lichoběžníkovoucelý článek