Region

 • Dobrá

  Vesnici v horách tvoří jediná, dva kilometry dlouhá ulice poloroubených a zděných domů, které řadíme k alpským stavbám. Ty jsou u nás k vidění jen na několika lokalitách a v největším počtu se vyskytují právě tady.

 • Novohradské hory

  Temná hradba Novohradských hor uzavírá nejjižnější výběžek Čech proti sousednímu Rakousku. V jejich podhůří se dochovala řada lánových vesnic a čtyřboké dvorce, zvané Vierkanty. Na severovýchodě Novohradské hory ostře vystupují z rovin jižního Třeboňska, na severozápadě se rozplývají do kopcůcelý článek

 • Památková rezervace Dobrovíz

  Od roku 1995, kdy byla nařízením vlády České republiky zřízena plošná ochrana nejcennějších vesnických sídel formou památkových rezervací, uplynulo letos v květnu 22 let. Patří mezi ně například Zubrnice, Křižánky, Bošín, Komárov nebo Dobrovíz. Připomeňme si, jak se v posledních dvou desetiletíchcelý článek

 • Dýšina

  V obci se zachovala řada tradičních usedlostí. Jsou zděné, klasicistní a vznikaly od poloviny do konce 19. století většinou na starší vrstvě roubené zástavby.

 • Třešňový Újezdec

  Oblast Lhenicka v Pošumaví má příznivé klima pro pěstování ovoce, především třešní. Tato tradice trvá již po celá staletí a třešně se tak dostaly i do názvu malé vsi nedaleko Lhenic. Třešňový Újezdec se od středověku, kdy byl založen, jmenovalcelý článek

 • Mazelov

  Mezi ozdobami na zdejších fasádách najdete snad všechno: srdíčka, čtyřlístky, hvězdy, stromy života, tulipány, křížky, věnečky, střapce, kytičky… Ocitli jsme se totiž ve vesnici, pro které jsou honosné štíty statků typické.

 • Vinařské domy v Pavlově

  Z Pavlova je to kousek k Novomlýnským jezerům či hradu Děvičky. Kromě dobrého vína a výletních tras po Pálavě tam najdete i skvělou ukázku lidové architektury v podobě vinařských domů. Hledat inspiraci v lidové architektuře lze v okolí Mikulova acelý článek

 • Pod Smrčinami

  V nejzápadnějším koutě naší země, v oblasti přírodního parku Smrčiny, nacházíme lidové stavby převážně hrázděné konstrukce. smrčiny jsou nejzápadnější výspou Čech i první z řetězce našich pohraničních pohoří. Lesnatá, vysoko položená oblast se rozkládá i za naší hranicí v Saskucelý článek

 • Skalka

  Vesnic s názvem Skalka je v České republice několik a vždy jsou postaveny na vyvýšeném místě se skalnatým podložím. To platí i o této Skalce, která je součástí města Česká Metuje v CHKO Broumovsko.

 • Zděné brány venkovských usedlostí

  Brány venkovských usedlostí patří k atraktivním prvkům průčelí, které většinou propojují a architektonicky dotvářejí. Tloušťka bran odpovídá tloušťce ohradních zdí, ale někde jde o samostatnou, dokonce předsunutou konstrukci. Nejstarším materiálem pro konstrukci bran bylo dřevo. Na českém a moravském venkověcelý článek