Právo

 • Promlčení dluhů a jiných závazků

  Nebylo­li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil­li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem (například právo vlastnické, právocelý článek

 • Právní zodpovědnost vedení SVJ a BD

  Jste členem výboru či představenstva vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytového družstva (BD)? Pak jste osobně odpovědní za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem této funkce. A zodpovědnosti se nezbavíte ani tehdy, pokud jste různé povinnosti spojené se správou domu složilicelý článek

 • Vypalujete trávu? Porušujete zákon

  Co nevidět se pustíme do velkého úklidu na zahradě a okolo chalupy. Blížící se jaro nám umožní zatočit se vším tím spadaným listím a starou trávou. Patříte k těm, kdo odpad likvidují kompostováním, nebo porušujete zákon? Možná, že i vašicelý článek

 • Vrácení a reklamace zboží

  Dostali jste nebo jste darovali věc, která z nějakých důvodů vám či obdarovaným nevyhovuje nebo dokonce nefunguje? Vrátit a reklamovat ji budete moci podle nového občanského zákoníku. Zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Na to,celý článek

 • Vydědění nezdárného potomka

  Máte v rodině černou ovci, kterou chcete vydědit? Vydědění je právní institut, který je součástí dědického práva. Je upraveno v III. hlavě nového občanského zákoníku, v ustanovení § 1646 až § 1649. Vydědění je jednostranný právní úkon a znamená odejmutícelý článek

 • Změny v životním pojištění

  Koncem roku se ve schránkách začaly objevovat dopisy od pojišťoven, které své klienty upozorňují na změny v životním pojištění a na změny zákona o daních z příjmu, které budou účinné od 1. ledna 2015. Jak postupovat, abychom neztratili výhody životníhocelý článek

 • Odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií

  Podlehli jste ataku podomního prodejce nebo chcete přejít k jinému dodavateli elektřiny či plynu? V některých případech máte nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy. Jediné, co musíte udělat, je poslat svému dodavateli správný formulář. Od svého dodavatele energií můžete odejítcelý článek

 • Stavby a drobné stavby

  Potřebujete si na zahradu pořídit dřevěný zahradní domek, kolnu nebo dřevník? Přečtěte si, co musíte udělat, aby stavba byla na pozemku legálně. Pokud má být postavena stavba, musí nejprve proběhnout územní řízení a stavba musí být v rámci území umístěna.celý článek

 • K výmluvě na osobu blízkou

  Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vstoupila v platnost již v lednu loňského roku. Ale jde o stále aktuální téma, odpovězme si proto na zásadní otázky týkající se výmluvy na osobu blízkou. Skutková podstata správního deliktu spočívá vcelý článek

 • Obrana majetku na katastru

  Od 1. ledna se stal zápis v katastru nemovitostí nezpochybnitelným důkazem o vlastnickém právu k nemovitosti (dům, byt, parcela, jednotka). Jestliže vlastník s jakoukoliv změnou na svém výpisu nemovitostí nesouhlasí, obrana je nejúčinnější a nejlevnější v úvodní dvacetidenní lhůtě. Pročcelý článek