Právo

 • Vrácení a reklamace zboží

  Dostali jste nebo jste darovali věc, která z nějakých důvodů vám či obdarovaným nevyhovuje nebo dokonce nefunguje? Vrátit a reklamovat ji budete moci podle nového občanského zákoníku. Zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Na to,celý článek

 • Vydědění nezdárného potomka

  Máte v rodině černou ovci, kterou chcete vydědit? Vydědění je právní institut, který je součástí dědického práva. Je upraveno v III. hlavě nového občanského zákoníku, v ustanovení § 1646 až § 1649. Vydědění je jednostranný právní úkon a znamená odejmutícelý článek

 • Změny v životním pojištění

  Koncem roku se ve schránkách začaly objevovat dopisy od pojišťoven, které své klienty upozorňují na změny v životním pojištění a na změny zákona o daních z příjmu, které budou účinné od 1. ledna 2015. Jak postupovat, abychom neztratili výhody životníhocelý článek

 • Odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií

  Podlehli jste ataku podomního prodejce nebo chcete přejít k jinému dodavateli elektřiny či plynu? V některých případech máte nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy. Jediné, co musíte udělat, je poslat svému dodavateli správný formulář. Od svého dodavatele energií můžete odejítcelý článek

 • Stavby a drobné stavby

  Potřebujete si na zahradu pořídit dřevěný zahradní domek, kolnu nebo dřevník? Přečtěte si, co musíte udělat, aby stavba byla na pozemku legálně. Pokud má být postavena stavba, musí nejprve proběhnout územní řízení a stavba musí být v rámci území umístěna.celý článek

 • K výmluvě na osobu blízkou

  Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vstoupila v platnost již v lednu loňského roku. Ale jde o stále aktuální téma, odpovězme si proto na zásadní otázky týkající se výmluvy na osobu blízkou. Skutková podstata správního deliktu spočívá vcelý článek

 • Obrana majetku na katastru

  Od 1. ledna se stal zápis v katastru nemovitostí nezpochybnitelným důkazem o vlastnickém právu k nemovitosti (dům, byt, parcela, jednotka). Jestliže vlastník s jakoukoliv změnou na svém výpisu nemovitostí nesouhlasí, obrana je nejúčinnější a nejlevnější v úvodní dvacetidenní lhůtě. Pročcelý článek

 • Podvodné stáčení tachometrů

  Podvodnému stáčení tachometrů je těžké zabránit, pokud smlouva o koupi vozidla obsahuje údaj o stavu tachometru, ne však skutečný počet najetých kilometrů. Kupující dosud v případě odhalení nesouladu mezi skutečným a deklarovaným počtem najetých kilometrů využívali spíše prostředků občanského práva.celý článek

 • Znalecký posudek na nemovitost

  Potřebujete soudního znalce k některému z úkonů týkajících se nemovitostí? I tady oproti minulosti nastaly změny. Ještě v minulém roce byl znalecký posudek stanovující cenu nemovitosti nutný při každém převodu, resp. při každém prodeji nemovitosti. Za určitých okolností byl nutnýcelý článek

 • Zástavní právo

  Dostali jste se do problémů a potřebujete zastavit svůj majetek? Před tím, než tento krok učiníte, seznamte se s právem, které se k zástavám vztahuje, a s jeho změnami. Zástavní právo je v občanském zákoníku upraveno v ustanovení § 1309celý článek