Právo

 • K výmluvě na osobu blízkou

  Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vstoupila v platnost již v lednu loňského roku. Ale jde o stále aktuální téma, odpovězme si proto na zásadní otázky týkající se výmluvy na osobu blízkou. Skutková podstata správního deliktu spočívá vcelý článek

 • Obrana majetku na katastru

  Od 1. ledna se stal zápis v katastru nemovitostí nezpochybnitelným důkazem o vlastnickém právu k nemovitosti (dům, byt, parcela, jednotka). Jestliže vlastník s jakoukoliv změnou na svém výpisu nemovitostí nesouhlasí, obrana je nejúčinnější a nejlevnější v úvodní dvacetidenní lhůtě. Pročcelý článek

 • Podvodné stáčení tachometrů

  Podvodnému stáčení tachometrů je těžké zabránit, pokud smlouva o koupi vozidla obsahuje údaj o stavu tachometru, ne však skutečný počet najetých kilometrů. Kupující dosud v případě odhalení nesouladu mezi skutečným a deklarovaným počtem najetých kilometrů využívali spíše prostředků občanského práva.celý článek

 • Znalecký posudek na nemovitost

  Potřebujete soudního znalce k některému z úkonů týkajících se nemovitostí? I tady oproti minulosti nastaly změny. Ještě v minulém roce byl znalecký posudek stanovující cenu nemovitosti nutný při každém převodu, resp. při každém prodeji nemovitosti. Za určitých okolností byl nutnýcelý článek

 • Zástavní právo

  Dostali jste se do problémů a potřebujete zastavit svůj majetek? Před tím, než tento krok učiníte, seznamte se s právem, které se k zástavám vztahuje, a s jeho změnami. Zástavní právo je v občanském zákoníku upraveno v ustanovení § 1309celý článek

 • Autorské právo

  Autorské právo je odvětví práva, které vymezuje nároky autorů děl (spisovatelů, hudebníků, filmařů, programátorů) na ochranu před nespravedlivým či protiprávním využíváním jejich tvorby. Jeho prostřednictvím poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o užívání jejich děl. Autorskécelý článek

 • Nový zákon při nákupu potravin

  V květnu poslanci schválili novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích navrženou Ministerstvem zemědělství. Novela zvyšuje pokuty pro nepoctivé výrobce a obchodníky, zavádí lepší označování potravin a pomůže zvýšit informovanost zákazníků. Jedná se o největší úpravu potravinářské legislativy od vstupucelý článek

 • Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů je v České republice upravena zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.celý článek

 • Ploty jsou nové rozhrady

  Za plotem se na chatě nebo na chalupě cítíme bezpečněji. Chceme-li si pozemek oddělit od okolního světa, obvykle jej oplotíme. Co si můžeme podle zákona dovolit? Dle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 jsou ploty označovány jako rozhrady.celý článek

 • Zákon o odpadech

  Odpady jsou přirozeným produktem lidské činnosti. Neustále řešenou otázkou ovšem zůstává: „Co s nimi?“ Moderní trendy nakládání s odpady říkají, že v prvé řadě je nejlepší žádné odpady neprodukovat a jsou-li vyprodukovány, co největší objem z nich uvést co nejrychlejicelý článek