Právo

 • Povolování drobných staveb a přístřešků

  Chceme postavit přístřešek pro auto a dříví o zastavěné ploše 21m2 a výšce 3 m, a to na hranici pozemku u sousedova plotu. Je nutné na tuto stavbu podat ohlášení u stavebního úřadu? Musíme o stavbě informovat souseda, kterého secelý článek

 • Mějte ohled na sousedy

  Náš pozemek navazuje na chatařskou oblast. Majitelé nejbližší chaty se rozhodli nastěhovat do ní trvale a přistavět kůlnu, v níž by provozovali kuželník. Podle plánku, který nám ukázali, by nový objekt končil pouhý metr od společného plotu. Výhrady, že bycelý článek

 • Ještě k údržbě pozemků

  V čísle 4 se Mgr. Barbora Trsková zabývala otázkou povinnosti vlastníků, popř. i obcí, udržovat pozemky okolo cest. Protože v závěru nebyl přesně tlumočen pohled Ústavního soudu na konkrétní případ obce Kořenov, vracíme se k tématu znovu článkem, který uvádícelý článek

 • Připojení ke kanalizaci

  Před dvěma lety jsme dostavěli chalupu v obci bez kanalizace a v té době se o ní vůbec neuvažovalo. Teď nám obec oznámila, že připravuje projekt kanalizace. Máme biologickou čističku s jímkou na přečištěnou vodu, kterou používáme na zalévání, acelý článek

 • Pronájem chalupy

  Vlastním v Krušných horách chalupu, kterou v současné době moc neužívám. Rozhodla jsem se, že jí pronajmu. Co bych pro to měla udělat? (E. P., Frýdlant) Při nájmu nemovitých věcí je velmi důležité uzavřít mezi nájemcem a pronajímatelem nájemní smlouvu.celý článek

 • Předkupní právo

  Předkupní právo je závazkový právní vztah, který je uzavřen mezi oprávněným a povinným. Obsahem tohoto vztahu je právo člověka oprávněného, aby mu povinný nabídl určitou věc (movitou či nemovitou) ke koupi, budeli ji chtít zcizit (zcizení = přenechání vlastnického právacelý článek