Právo

 • Vstup na pozemek

  „Chtěli bychom podél zdi, kde stojí výše zmíněný záchod, postavit odvlhčovací vzduchový kanál se štěrkem,“ píší dále autoři předchozího dotazu. „Jak může být široký, respektive jak daleko může zasahovat na pozemek sousedky bez jejího povolení? Budeme se samozřejmě snažit ocelý článek

 • Odstupy staveb

  Nedaleko zdi naší chalupy, v místě, kde máme ložnici, má sousedka už desítky let zděný suchý záchod, který nebyl zhruba dvacet let vyvezen. Její chalupu užívá zejména v létě 1 – 6 osob. Snažíme se o dohodu o odstranění záchodu,celý článek

 • Zatajená informace

  Při koupi chalupy nám bylo sděleno, že napříč pozemkem prochází kanalizace – trativod k domu. Letos po záplavách jsme však zjistili, že slouží nejen nám, ale i několika okolním domům. Obecní úřad nám při žádosti o přístavbu navíc sdělil, žecelý článek

 • Opravu zdi přenechte vlastníkovi

  Hranicí mezi naším a sousedovým dvorem je zeď, kterou nechal postavit soused (plot z druhé strany pozemku je zase náš, jak to bylo obvyklé – platí to ještě?). Protože je zeď od země navlhlá a plná nepěkných skvrn, rádi bychomcelý článek

 • Změny v katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí prošel v uplynulém období řadou změn, které se dotýkají nejen profesního vedení jeho údajů, ale samozřejmě i vlastníků nemovitostí. Byl upřesněn a nově definován význam a účel katastru, který je podle zákona o katastru nemovitostí zdrojem informací, kterécelý článek

 • Povolování drobných staveb a přístřešků

  Chceme postavit přístřešek pro auto a dříví o zastavěné ploše 21m2 a výšce 3 m, a to na hranici pozemku u sousedova plotu. Je nutné na tuto stavbu podat ohlášení u stavebního úřadu? Musíme o stavbě informovat souseda, kterého secelý článek

 • Mějte ohled na sousedy

  Náš pozemek navazuje na chatařskou oblast. Majitelé nejbližší chaty se rozhodli nastěhovat do ní trvale a přistavět kůlnu, v níž by provozovali kuželník. Podle plánku, který nám ukázali, by nový objekt končil pouhý metr od společného plotu. Výhrady, že bycelý článek

 • Ještě k údržbě pozemků

  V čísle 4 se Mgr. Barbora Trsková zabývala otázkou povinnosti vlastníků, popř. i obcí, udržovat pozemky okolo cest. Protože v závěru nebyl přesně tlumočen pohled Ústavního soudu na konkrétní případ obce Kořenov, vracíme se k tématu znovu článkem, který uvádícelý článek

 • Připojení ke kanalizaci

  Před dvěma lety jsme dostavěli chalupu v obci bez kanalizace a v té době se o ní vůbec neuvažovalo. Teď nám obec oznámila, že připravuje projekt kanalizace. Máme biologickou čističku s jímkou na přečištěnou vodu, kterou používáme na zalévání, acelý článek

 • Pronájem chalupy

  Vlastním v Krušných horách chalupu, kterou v současné době moc neužívám. Rozhodla jsem se, že jí pronajmu. Co bych pro to měla udělat? (E. P., Frýdlant) Při nájmu nemovitých věcí je velmi důležité uzavřít mezi nájemcem a pronajímatelem nájemní smlouvu.celý článek