Hospodaření

 • Kam s odpadem?

  V rámci velkého jarního úklidu se domácnosti zbavují všeho nepotřebného. Každoročně tak vzniká obrovské množství odpadu, jehož nevhodná likvidace zatěžuje životní prostředí. Vysloužilé věci většinou nepatří do popelnice se směsným odpadem, ale ani vedle ní na ulici. Víte však kamcelý článek

 • Jak a do čeho investovat v roce 2018

  Možností investic, aby se naše konta rozrůstala a my byli zabezpečení na stáří, je nepřeberně. Základem je ale dostatek finančních prostředků, které na ně můžeme vyčlenit.

 • Pozor na věcné břemeno

  Věcné břemeno umožňuje oprávněnému využívat hodnotu cizí věci a vlastník je povinen tento přístup strpět, i když z toho pro něj plynou určitá omezení.

 • Pozor, smlouva!

  Při podpisu jakékoliv smlouvy buďte obezřetní, věnujte jejímu prostudování dost času, abyste věděli, co podepisujete. Na co si tedy dát pozor při podpisu smluv? Uzavírání smluv, ať již pracovních, pojistných, či kupních, je vždy spojeno s mnoha riziky. Důkladné neprostudovánícelý článek

 • Do dělat při výpadku proudu

  Mají roztomilá jména, jako třeba Friederike nebo Olaf, ale nechávají za sebou ošklivou spoušť. Orkány a další projevy extrémního počasí se v Evropě objevují stále častěji. Jeden z nejvážnějších následků jejich řádění bývá výpadek elektřiny.

 • Dělení majetku po rozvodu

  Rozvod není jednoduchá věc a spory o majetek mohou zničit šance na to, aby se někdejší partneři alespoň rozešli v dobrém. Dohadům lze předejít, ale pokud se nedomluvíte, rozhodne soud.

 • Poplatky spojené s rekreační nemovitostí

  Není jich během roku rozhodně málo. To máte elektřinu, topení, vodu, komín, hromosvod, septik, pojištění a ještě nejste zdaleka u konce.

 • Průtokové ohřívače – teplá voda rychle

  Průtokové ohřívače jsou jednou z možných cest k snadno dostupné teplé vodě. Zvláště pro chalupy či chaty s víkendovým či sezónním provozem mohou být takové ohřívače dobrým řešením. Nejčastějším zdrojem teplé vody pro domácnost je zásobníkový ohřívač, tedy bojler. Fungujecelý článek

 • Pravidla pro cyklisty

  Chování cyklistů na silnici, ale i mimo ni, popisuje tzv. silniční zákon. Jak bychom se tedy při jízdě na kole měli chovat? Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí pozemní komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka procelý článek

 • Poraďte si s dlužníkem

  Neschopnost či neochota splácet dluhy může nepříjemně poznamenat vztahy mezi příbuznými a přáteli. Problémům s dluhy však lze předcházet a existují i účinné způsoby pro jejich řešení.