Články autora jan.pesta

 • Pod Smrčinami

  V nejzápadnějším koutě naší země, v oblasti přírodního parku Smrčiny, nacházíme lidové stavby převážně hrázděné konstrukce. smrčiny jsou nejzápadnější výspou Čech i první z řetězce našich pohraničních pohoří. Lesnatá, vysoko položená oblast se rozkládá i za naší hranicí v Saskucelý článek

 • Vikýře, nebo střešní okna?

  Podkrovní prostory chalup umožňují často rozšíření obytných prostor. Expanze obytné funkce do původně nevytápěných a většinou neosvětlených prostor však s sebou nese četné technické problémy a rizika. Chceme-li podkroví užívat k bydlení, je samozřejmě třeba řešit zateplení, odvětrání, parozábrany a zejména osvětlení. I když na osvětlení podkroví rekreačníchcelý článek

 • Telecí

  Dnes navštívíme nejkrásnější a také nejznámější vesnici na Poličsku a snad i na celé Vysočině – Telecí. Telecí leží v malebné krajině na okraji Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Vesnice je rozložena v táhlém údolí Teleckého potoka, jen kousek odcelý článek

 • Okolo Želetavky

  Jihozápadní Morava patří mezi milovníky lidové architektury k méně známým krajům. Je to velká škoda – nalezneme zde řadu pozoruhodně dochovaných vesnic s půvabnou zděnou zástavbou, dosud neporušenou novodobými adaptacemi. Ve druhém putování po regionech České republiky navštívíme kraj, kterýcelý článek

 • Oprava krovu

  Ne nadarmo se říká, že střecha je korunou stavby. Kvalitně sestavený a fungující krov dává domu tuhost a stabilitu, naopak vadný krov může přispět k poškození, nebo dokonce destrukci celé stavby. Venkovské konstrukce Opravy krovových konstrukcí lidových staveb výrazně usnadňujecelý článek

 • Dřevěné stropy

  Stropy patří k nejvýznamnějším konstrukčním prvkům lidových staveb. Jejich podobě byla v minulosti věnována velká pozornost. Stropy zejména obytných prostor byly ztvárněny často velmi reprezentativně. Vnašich lidových stavbách se nejčastěji setkáme se stropy dřevěnými. Nejstarším typem jsou stropy povalové. Díkycelý článek

 • Okolo Chvojna

  České středohoří patří mezi regiony proslulé svojí lidovou architekturou. Nacházíme desítky vesnic s mnoha krásnými domy – většinou patrovými domy: roubenými, hrázděnými i zděnými. Většina ze známých staveb i vesnic, včetně nejmladšího českého skanzenu Zubrnice nedaleko Ústí nad Labem, ovšemcelý článek

 • Venkovské pavlače

  Pojmem pavlač označujeme obvykle otevřenou, polouzavřenou nebo uzavřenou komunikaci na fasádě domu, sloužící jako přístup do jednotlivých místností patra nebo zvýšeného přízemí. Pavlače se nejčastěji objevují na patrových roubených či hrázděných stavbách, které jsou soustředěny převážně v severní polovině Čech. Najdeme je zejména v Českémcelý článek

 • Členění oken

  Pro vzhled každého domu je velmi důležitá podoba oken. Nestačí jen velikost a tvar okenních otvorů, protože skutečnou tvář dají domu až okenní výplně. Proto musíme věnovat jejich podobě, členění a také způsobu otvírání a osazení velikou pozornost. Nezřídka se stává, že projektovácelý článek

 • Hliněné Vyškovsko

  Severovýchodně od Brna se prostírá oblast tzv. Vyškovské brány, jejíž osou je říčka Haná. Najdeme tu svébytnou architekturu domů se žudry. Jen málokdo tuší, že v blízkosti dálnice z Brna na Olomouc mezi nenápadnými bezlesými vršky v trojúhelníku mezi městycelý článek