Články autora barbora.pekova

 • O vodách na pozemku

  S vodou na pozemku jsou vždycky problémy. V případě, že nám chybí, ale i tehdy, když je jí moc a teče k nám třeba od sousedů. Co na to říká zákon? Nový občanský zákoník upravuje, co se srážkových vod nebolicelý článek

 • Než si zapálíme ohníček

  Projdete-li se v letním podvečeru třeba chatovou osadou, ucítíte odněkud jistě příjemnou vůni dřeva, páleného na ohníčku. Někdy však ta vůně vůbec není libá. A tak si povězme, co se vlastně smí na otevřených ohništích pálit? A je povoleno  spalovat suchoucelý článek

 • Zahrádkářská kolonie a chatová osada

  Bydlím v zahrádkářské kolonii mimo obec. Kolonie nese název podle obce. Je zde pětašedesát pozemků, z toho padesát pět chat k rekreaci. Většina zahrádkářů tady má chaty a rádi by ze zahrádkářské kolonie vytvořili chatovou osadu. Jaké kroky je potřebacelý článek

 • Vydědění nezdárného potomka

  Máte v rodině černou ovci, kterou chcete vydědit? Vydědění je právní institut, který je součástí dědického práva. Je upraveno v III. hlavě nového občanského zákoníku, v ustanovení § 1646 až § 1649. Vydědění je jednostranný právní úkon a znamená odejmutícelý článek

 • Stavby a drobné stavby

  Potřebujete si na zahradu pořídit dřevěný zahradní domek, kolnu nebo dřevník? Přečtěte si, co musíte udělat, aby stavba byla na pozemku legálně. Pokud má být postavena stavba, musí nejprve proběhnout územní řízení a stavba musí být v rámci území umístěna.celý článek

 • Znalecký posudek na nemovitost

  Potřebujete soudního znalce k některému z úkonů týkajících se nemovitostí? I tady oproti minulosti nastaly změny. Ještě v minulém roce byl znalecký posudek stanovující cenu nemovitosti nutný při každém převodu, resp. při každém prodeji nemovitosti. Za určitých okolností byl nutnýcelý článek

 • Zástavní právo

  Dostali jste se do problémů a potřebujete zastavit svůj majetek? Před tím, než tento krok učiníte, seznamte se s právem, které se k zástavám vztahuje, a s jeho změnami. Zástavní právo je v občanském zákoníku upraveno v ustanovení § 1309celý článek

 • Autorské právo

  Autorské právo je odvětví práva, které vymezuje nároky autorů děl (spisovatelů, hudebníků, filmařů, programátorů) na ochranu před nespravedlivým či protiprávním využíváním jejich tvorby. Jeho prostřednictvím poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o užívání jejich děl. Autorskécelý článek

 • Nový zákon při nákupu potravin

  V květnu poslanci schválili novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích navrženou Ministerstvem zemědělství. Novela zvyšuje pokuty pro nepoctivé výrobce a obchodníky, zavádí lepší označování potravin a pomůže zvýšit informovanost zákazníků. Jedná se o největší úpravu potravinářské legislativy od vstupucelý článek

 • Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů je v České republice upravena zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.celý článek